Welcome to

Hong Kong Arts Administrators Association

Filter title-type- by

  View :
  23 Jan
  Jan 23, 2024 19:00 - Jan 23, 2024 20:00
  Conference Room, Hong Kong Chinese Orchestra, Hong Kong SAR (China)
  05 Jan
  Jan 5, 2023 18:30 - Jan 5, 2023 19:30
  Conference Room, Hong Kong Chinese Orchestra, Hong Kong SAR (China)
  10 Nov
  Nov 10, 2022 18:00 - Nov 10, 2022 19:30
  Ora Ora, 105-107, Barrack Block 3, Tai Kwun
  1...
  21 Mar
  Mar 21, 2022 20:30 - Mar 21, 2022 21:45
  06 Jan
  Jan 6, 2022 18:30 - Jan 6, 2022 19:30
  22 May
  May 22, 2021 11:00 - May 22, 2021 17:00
  17 Feb
  Feb 17, 2021 19:00 - Feb 17, 2021 20:00
  07 Nov
  Nov 7, 2020 14:00 - Nov 7, 2020 15:00
  Exhibition Hall, Low Block, Hong Kong City Hall, 5 Edinburgh Place, Central, Hong Kong, Hong Kong SAR (China)
  04 Nov
  Nov 4, 2020 10:00 - Nov 4, 2020 16:30