Welcome to

Hong Kong Arts Administrators Association

Filter title-type- by

  View :
  23 Jan
  Jan 23, 2024 7:00 PM - Jan 23, 2024 8:00 PM
  Conference Room, Hong Kong Chinese Orchestra, Hong Kong SAR (China)
  05 Jan
  Jan 5, 2023 6:30 PM - Jan 5, 2023 7:30 PM
  Conference Room, Hong Kong Chinese Orchestra, Hong Kong SAR (China)
  10 Nov
  Nov 10, 2022 6:00 PM - Nov 10, 2022 7:30 PM
  Ora Ora, 105-107, Barrack Block 3, Tai Kwun
  1...
  21 Mar
  Mar 21, 2022 8:30 PM - Mar 21, 2022 9:45 PM
  06 Jan
  Jan 6, 2022 6:30 PM - Jan 6, 2022 7:30 PM
  22 May
  May 22, 2021 11:00 AM - May 22, 2021 5:00 PM
  17 Feb
  Feb 17, 2021 7:00 PM - Feb 17, 2021 8:00 PM
  07 Nov
  Nov 7, 2020 2:00 PM - Nov 7, 2020 3:00 PM
  Exhibition Hall, Low Block, Hong Kong City Hall, 5 Edinburgh Place, Central, Hong Kong, Hong Kong SAR (China)
  04 Nov
  Nov 4, 2020 10:00 AM - Nov 4, 2020 4:30 PM
  26 Aug